Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης

Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα

Μονοαξονικά, διαξονικά, τριαξονικά, για μέταλλα, σκυρόδεμα, πλαστικά και σύνθετα υλικά. Επιφανείας ή εμβαπτιζόμενα. Ρωγμόμετρα.

σχετικά προϊόντα:

Tokyo Sokki

Αισθητήρες μετατόπισης

Επαγωγικά, τύπου γεφύρας, γραμμικά ποτενσιόμετρα, στροφικά ποτενσιόμετρα, εκτυλισσόμενου σύρματος, μαγνητικής επαγωγής και τύπου λέϊζερ, μη επαφής, 3D

σχετικά προϊόντα:

Applied Measurements / Waycon / RDP / Firstmark 

EddyLab / MTS sensors Positek / Tokyo Sokki /

Lord  /Elastisense

Επιμηκυνσιόμετρα

Αξονικά, διαξονικά, μεγάλου ανοίγματος, περιμετρικά, για μέταλλα, σκυρόδεμα, ασφαλτικά και βράχο. Παρακολούθηση ρωγμών

σχετικά προϊόντα: 

Epsilontech / MTS

Δυναμοκυψέλες

Εφελκυσμού, θλίψης, εφελκυσμού & θλίψης, υδατοστεγανά, ασύρματα, ειδικές δυναμοκυψέλες ανύψωσης φορτίων

σχετικά προϊόντα: 

Applied Measurements / RDP / Interface /

Straightpoint / Kistler / Tokyo Sokki / Sherborne Sensors

Αισθητήρες & πομποί πίεσης

Μέτρηση απόλυτης και σχετικής πίεσης, διαφορική πίεση, υψηλών πιέσεων, υψηλών θερμοκρασιών, υποβρύχια πίεση, πίεση κενού και υποπίεση. Μετρητικά στοιχεία ροής, μανόμετρα, διακριβωτές πίεσης, αισθητήρια διαρροών.

σχετικά προϊόντα:

Applied Measurements / Furness Controls / Schiltknecht /

RDP / Kistler / Tokyo Sokki

Κλισιομετρήσεις & Κλινόμετρα

Διάφορα αισθητήρια παρακολούθησης αποκλίσεων, μονοαξονικά και διαξονικά, ασύρματα

σχετικά προϊόντα:

Jewell Instruments / Seika / Sherborne Sensors / Vigor Technology

Μετρητές προσανατολισμού

Συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης, στοιχείων υψομέτρου/κατεύθυνσης & προσανατολισμού

σχετικά προϊόντα:

Lord / Inertial Labs

Επιταχυνσιόμετρα

Πιεζοηλέκτρικά και γεφύρας, MEMS, κεραμικά, IEPE, κρουστικών καταστάσεων και δονήσεων

σχετικά προϊόντα: 

Kistler / Tokyo Sokki / SherborneSensors / Lord

Ροπόμετρα

Περιστροφικά, στατικά, με φλάντζα ανάρτησης, υψηλών ροπών, υψηλών ταχυτήτων, μη επαφής και ασύρματα

σχετικά προϊόντα:

Datum / Applied Measurements / Interface​ /

Manner / Kistler / Lord

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Περιβάλλοντος, επιφανειών, εμβαπτιζόμενοι. Θερμοζεύγη, αντίστασης, φορητοί μετρητές θερμοκρασίας και υγρασίας, αυτογραφικά συστήματα

   σχετικά προϊόντα:

Labfacility / Lord

Ασύρματα συστήματα

Αισθητήρες εντασσόμενοι σε ασύρματα δίκτυα, περιφερειακές μονάδες, κεντρικοί συλλέκτες μετρήσεων, λογισμικά και δεδομένα στο cloud

σχετικά προϊόντα:

Lord / Newsteo / Manner / Applied Measurements

Τεχνολογία Μηχανών Ε.Κ.

Πίεση κυλίνδρων, συνεχής, σε πραγματικό χρόνο ή περιοδικά. Μέγιστη πίεση κυλίνδρου, φορητοί ενδείκτες, πίεση εισαγωγής και εξαγωγής, μέτρηση πρωτοπορίας στροφάλου.

σχετικά προϊόντα:

Kistler

Δυναμική και Ασφάλεια Οχημάτων

Συστήματα μέτρησης δυνάμεων τροχών, αισθητήρια εξασκούμενων δυνάμεων οδηγών, οπτικά αισθητήρια μη επαφής και φραγμοί μέτρησης κρουστικών καταστάσεων (crash bariers)

σχετικά προϊόντα:

Kistler (vehicle dynamics)

Kistler (vehicle safety) / Tokyo Sokki / MTS

Παρακολούθηση Βιομηχανικής Παραγωγής

Δυναμόμετρα κοπτικών δυνάμεων εργαλειομηχανών, πρέσες μορφοποίησης, τεχνολογία ηλεκτροσυγκολλήσεων

σχετικά προϊόντα:

Kistler

Τεχνολογία Ελέγχου Παραγωγής Πλαστικών

Έλεγχος και παρακολούθηση των πιέσεων μέσα στο καλούπι για βελτιστοποίηση ποιότητας

σχετικά προϊόντα:

Kistler

Εμβιομηχανική

Δυναμοδάπεδα, συστήματα μέτρησης επιδόσεων αθλητών, παρακολούθηση βάδισης και επαναφοράς, κολυμβητικές επιδόσεις

σχετικά προϊόντα:

Kistler

 

Μετρητικά Εργαλεία χειρός -Μετρολογία

Μικρόμετρα, παχύμετρα, μικρομετρικά ωρολόγια, μετρητες βάθους, πάχους, φίλλερ, διάτρησης

 

σχετικά προϊόντα:

Bowers Group / Kafer / CDI

 

Μετρητικός εξοπλισμός

Ψηφιακοί ενδείκτες, ενισχυτές σήματος, αυτογραφικά συστήματα, λογισμικά επικοινωνίας και επεξεργασίας δεδομένων, διακριβωτές, ειδικά συστήματα.

σχετικά προϊόντα:

Applied Measurements / DataTrack/ GW /

Tokyo Sokki / Pacific Instruments / Lord

Please reload

Τ: +30 210 9341533 // Ε: info@neotek.gr 
  • Facebook Clean
NEW LOGO ISO Q-CERT-red.png

NEOTEK - Measuring & Testing Systems since 1969

Copyright NEOTEK OE P. Xystris & Co. | All rights reserved | Created by A. Fradelou