Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης

Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα

Μονοαξονικά, διαξονικά, τριαξονικά, για μέταλλα, σκυρόδεμα, πλαστικά και σύνθετα υλικά. Επιφανείας ή εμβαπτιζόμενα. Ρωγμόμετρα.

σχετικά προϊόντα:

Tokyo Sokki

Αισθητήρες μετατόπισης

Επαγωγικά, τύπου γεφύρας, γραμμικά ποτενσιόμετρα, στροφικά ποτενσιόμετρα, εκτυλισσόμενου σύρματος, μαγνητικής επαγωγής και τύπου λέϊζερ, μη επαφής, 3D

σχετικά προϊόντα:

Applied Measurements / Waycon / RDP / Firstmark 

EddyLab / MTS sensors Positek / Tokyo Sokki /

Lord  /Elastisense

Επιμηκυνσιόμετρα

Αξονικά, διαξονικά, μεγάλου ανοίγματος, περιμετρικά, για μέταλλα, σκυρόδεμα, ασφαλτικά και βράχο. Παρακολούθηση ρωγμών

σχετικά προϊόντα: 

Epsilontech / MTS

Δυναμοκυψέλες

Εφελκυσμού, θλίψης, εφελκυσμού & θλίψης, υδατοστεγανά, ασύρματα, ειδικές δυναμοκυψέλες ανύψωσης φορτίων

σχετικά προϊόντα: 

Applied Measurements / RDP / Interface /

Straightpoint / Kistler / Tokyo Sokki / Sherborne Sensors

Αισθητήρες & πομποί πίεσης

Μέτρηση απόλυτης και σχετικής πίεσης, διαφορική πίεση, υψηλών πιέσεων, υψηλών θερμοκρασιών, υποβρύχια πίεση, πίεση κενού και υποπίεση. Μετρητικά στοιχεία ροής, μανόμετρα, διακριβωτές πίεσης, αισθητήρια διαρροών.

σχετικά προϊόντα:

Applied Measurements / Furness Controls / Schiltknecht /

RDP / Kistler / Tokyo Sokki

Κλισιομετρήσεις & Κλινόμετρα

Διάφορα αισθητήρια παρακολούθησης αποκλίσεων, μονοαξονικά και διαξονικά, ασύρματα

σχετικά προϊόντα:

Jewell Instruments / Seika / Sherborne Sensors / Vigor Technology

Μετρητές προσανατολισμού

Συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης, στοιχείων υψομέτρου/κατεύθυνσης & προσανατολισμού

σχετικά προϊόντα:

Lord / Inertial Labs

Επιταχυνσιόμετρα

Πιεζοηλέκτρικά και γεφύρας, MEMS, κεραμικά, IEPE, κρουστικών καταστάσεων και δονήσεων

σχετικά προϊόντα: 

Kistler / Tokyo Sokki / SherborneSensors / Lord

Ροπόμετρα

Περιστροφικά, στατικά, με φλάντζα ανάρτησης, υψηλών ροπών, υψηλών ταχυτήτων, μη επαφής και ασύρματα

σχετικά προϊόντα:

Datum / Applied Measurements / Interface​ /

Manner / Kistler / Lord

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Περιβάλλοντος, επιφανειών, εμβαπτιζόμενοι. Θερμοζεύγη, αντίστασης, φορητοί μετρητές θερμοκρασίας και υγρασίας, αυτογραφικά συστήματα

   σχετικά προϊόντα:

Labfacility / Lord

Ασύρματα συστήματα

Αισθητήρες εντασσόμενοι σε ασύρματα δίκτυα, περιφερειακές μονάδες, κεντρικοί συλλέκτες μετρήσεων, λογισμικά και δεδομένα στο cloud

σχετικά προϊόντα:

Lord / Newsteo / Manner / Applied Measurements

Τεχνολογία Μηχανών Ε.Κ.

Πίεση κυλίνδρων, συνεχής, σε πραγματικό χρόνο ή περιοδικά. Μέγιστη πίεση κυλίνδρου, φορητοί ενδείκτες, πίεση εισαγωγής και εξαγωγής, μέτρηση πρωτοπορίας στροφάλου.

σχετικά προϊόντα:

Kistler

Δυναμική και Ασφάλεια Οχημάτων

Συστήματα μέτρησης δυνάμεων τροχών, αισθητήρια εξασκούμενων δυνάμεων οδηγών, οπτικά αισθητήρια μη επαφής και φραγμοί μέτρησης κρουστικών καταστάσεων (crash bariers)

σχετικά προϊόντα:

Kistler (vehicle dynamics)

Kistler (vehicle safety) / Tokyo Sokki / MTS

Παρακολούθηση Βιομηχανικής Παραγωγής

Δυναμόμετρα κοπτικών δυνάμεων εργαλειομηχανών, πρέσες μορφοποίησης, τεχνολογία ηλεκτροσυγκολλήσεων

σχετικά προϊόντα:

Kistler

Τεχνολογία Ελέγχου Παραγωγής Πλαστικών

Έλεγχος και παρακολούθηση των πιέσεων μέσα στο καλούπι για βελτιστοποίηση ποιότητας

σχετικά προϊόντα:

Kistler

Εμβιομηχανική

Δυναμοδάπεδα, συστήματα μέτρησης επιδόσεων αθλητών, παρακολούθηση βάδισης και επαναφοράς, κολυμβητικές επιδόσεις

σχετικά προϊόντα:

Kistler

 

Μετρητικά Εργαλεία χειρός -Μετρολογία

Μικρόμετρα, παχύμετρα, μικρομετρικά ωρολόγια, μετρητες βάθους, πάχους, φίλλερ, διάτρησης

 

σχετικά προϊόντα:

Bowers Group / Kafer / CDI

 

Μετρητικός εξοπλισμός

Ψηφιακοί ενδείκτες, ενισχυτές σήματος, αυτογραφικά συστήματα, λογισμικά επικοινωνίας και επεξεργασίας δεδομένων, διακριβωτές, ειδικά συστήματα.

σχετικά προϊόντα:

Applied Measurements / DataTrack/ GW /

Tokyo Sokki / Pacific Instruments / Lord

Please reload

Wireless dynamometer
Vehicle dynamics testing
Vehicle crash barrier
Temperature monitor
Strain guage displacement transducer
Precision Manometer
Pressure sensor with Thompson adapter
Rotary torque sensor
Rotating multicomponent dynamometer
Signal conditioner
Pitot tubes
Performance Analysis System for swimming
MEMS triaxial accelerometer
MEMS Tilt meter
Force plate
Laser displacement transducer
Flange torque transducer
Digital dialgauge
Differential pressure transmitter
Data logger
Circumferential extensometer
Compression load cell
Charge amplifier
Angle Encoder set
Cavity pressure sensor
Capacitive inclinometer
Bore gauge