Δοκιμές Εδαφομηχανικής

Κοκκομετρία - Tαξινόμηση

Κόσκινα και δονητές κοσκίνων, πενετρόμετρο κώνου, όριο υδαρότητας (Casagrande), όριο πλαστικότητας, όριο συρρίκνωσης, υδρόμετρο, δείκτες pH, πίνακας ταξινόμησης εδαφών Munsell

σχετικά προϊόντα:

Impact Sieves / ImpactCooperVJTech

Έλεγχοι πεδίου και δειγματοληψία

Εξολκείς, χειροκίνητοι δειγματολήπτες, μηχανοκίνητοι δειγματολήπτες, προετοιμασία δειγμάτων, μέτρηση στάθμης υδροφόρου, διαπερατόμετρα τσέπης, δυναμικό πενετρόμετρο κώνου, επί τόπου δοκιμή διάτμησης, μέτρηση υγρασίας Speedy

 

σχετικά προϊόντα:

 ImpactCooper

Συμπυκνωμένο Οδόστρωμα & Υπόστρωμα

Αυτόματος συμπυκνωτής εδαφών, μήτρες και σφύρες Proctor, δονητικοί συμπυκνωτές, κρουστική σφύρα Clegg, πενετρόμετρο Proctor, μηχανές δοκιμής CBR, μήτρες CBR και παρελκόμενα, δοκιμή διόγκωσης CBR, επί τόπου δοκιμή CBR, δοκιμή κώνου άμμου, δοκιμή ισοδύναμο άμμου, δοκιμή πυκνότητας Ballon, δοκιμή φόρτισης πλάκας, Συμπιεσόμετρο Πίπτοντος Βάρους LWD, μετρητικό σύστημα ακαμψίας εδάφους, ηλεκτρικός μετρητής πυκνότητας

σχετικά προϊόντα:

 Impact Cooper Humboldt

Εργαστηριακές δοκιμές

Εξολκείς δειγμάτων, μορφοποιητές δείγματος, μηχανικά & αυτόματα οιδήμετρα, σύστημα σταθερής επιβολής παραμόρφωσης, κυψέλη δοκιμής Rowe, δοκιμή άμεσης διάτμησης, αυτόματη δοκιμή διάτμησης, διάτμηση μεγάλων δοκιμίων, απλή διάτμηση, δυναμική διάτμηση, διάτμηση μη κορεσμένων εδαφών, μηχανή ανεμπόδιστης θλίψης, σύστημα ημι-αυτόματης και αυτόματης τριαξονικής δοκιμής, δυναμική ανακυκλιζόμενη και τριαξονική δοκιμή μη κορεσμένων δοκιμίων, δοκιμές με Bender Elements, αισθητήρια παραμόρφωσης Hall Effect, επαγωγικά αισθητήρια τοπικής παραμόρφωσης, μέτρηση πίεσης και υποπίεσης στο μέσον δοκιμίου, συσκευή συντονισμού στήλης, συσκευή κενού κυλινδρικού δοκιμίου, δοκιμή διαπερατότητας σταθερής και μεταβαλλόμενης στάθμης, συσκευή Pinhole, δοκιμή πτερυγίου Vane Test

σχετικά προϊόντα:

 GDS Impact VJTech Cooper

Please reload