Προσομοιωτές - Σεισμικές Τράπεζες

Οι κατασκευές που αντέχουν σε δυνατούς σεισμούς σώζουν ανθρώπινες ζωές και επιτρέπουν τη συνέχιση δραστηριοτήτων χωρίς διακοπές. Η συνεχής έρευνα στην δημιουγία ισχυρότερων κατασκευών και υλικών υψηλότερων προδιαγραφών χρησιμοποιεί τέτοια συστήματα προσομοίωσης αναγκαία στα Εργαστήρια Πολιτικού Μηχανικού.

σχετικά προϊόντα:

MTS Uniaxial Simulators / MTS Biaxial Simulators / ANCO

Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγουν τις καταστροφικές παραμέτρους ενός σεισμικού συμβάντος επιτρέποντας στους Πολιτικούς Μηχανικούς να μελετήσουν κατασκευές που αστόχησαν στο σεισμό και να αναπτύξουν νέες τεχνικές και υλικά για την προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας.

σχετικά προϊόντα:

MTS

Ηλεκτροδυναμικά συστήματα διέγερσης/δόνησης των κατασκευών για την ταλάντωσή τους σε συχνότητες συντονισμού μέσω διέγερσης με τυχαίες ή ημιτονοειδείς κυματομορφές. Είναι φορητά συστήματα ισχύος που απαιτούν ξεχωριστό σύστημα καταγραφής των ταλαντώσεων.

σχετικά προϊόντα:

Spektra

Φορητοί δονησιογράφοι για την εκτίμηση περιβαλλοντικών ταλαντώσεων - δονήσεων που προκαλούν φθορές, θόρυβο ή και ενόχληση σε ανθρώπους και μηχανήματα.

 

σχετικά προϊόντα:

Innomic / Sequoia / Profound

Με χρήση ελατηρίων, αεροστρωμάτων και μονωτήρες ελαστομερών. Συστήματα ελέγχου οριζοντιότητας, απομονωτές, θεμελιώσεις απορρόφησης δονήσεων, τράπεζες απομόνωσης ταλαντώσεων.

σχετικά προϊόντα:

CFM Schiller

Μεταλλικές πλατφόρμες, έλεγχος πτερυγίων ανεμογεννητριών, πλαίσια δοκιμών, πλαίσια δοκιμών υψηλών φορτίων, καλύμματα υπογείων εγκαταστάσεων, κεκλιμένες τράπεζες, δονητικές τράπεζες & ειδικές θεμελιώσεις

σχετικά προϊόντα:

CFM Schiller

Please reload