Φόρμα εγγραφής Proceq Webinars

  • Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στα Αγγλικά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

  • Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων θέσεων.

  • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής από την Proceq.

  • Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου θα είναι 1 ώρα.

Παρακαλώ επιλέξτε το/α σεμινάριο/α που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε:

- Θεωρία και αρχές δοκιμής της οικογένειας σφυρών Schmidt
- Επίδειξη οργάνων και πρακτικών μετρήσεων
- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, μεταφορά σε υπολογιστή και επαλήθευση του οργάνου

- Θεωρία και αρχές δοκιμής των συσκευών Profometer PM-650 AI και Profoscope
- Επίδειξη οργάνων και πρακτικών μετρήσεων
- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, μεταφορά σε υπολογιστή και επαλήθευση του οργάνου

- Θεωρία και αρχές δοκιμής των υπερήχων
- Επίδειξη των συσκευών Pundit PL-200 και Pundit PD8000
- Πρακτικές μετρήσεις με τα όργανα
- Βασική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, μεταφορά των μετρήσεων σε Η/Υ

- Θεωρία και αρχές δοκιμής των Proceq GPR - GP8000 και GP8800
- Επίδειξη πρακτικών μετρήσεων με τα όργανα
- Βασική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, μεταφορά των μετρήσεων σε Η/Υ.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφείτε από τη λίστα ενημερώσεων της εταιρίας μας πατώντας «Διαγραφή» σε κάθε ηλεκτρονική μας επικοινωνία ή να μας ενημερώσετε μέσω email στο info@neotek.gr.

Ευχαριστούμε! Θα λάβετε σύντομα μήνυμα εγγραφής στην πλατφόρμα Zoom.