Εξοπλισμός Μη Καταστροφικού Ελέγχου

Κρουστικές σφύρες

Για χρήση σε σκυρόδεμα, βράχο, μαλακότερα υλικά και οπτόλιθους. Μηχανικά και ψηφιακά

σχετικά προϊόντα:

Proceq

Γεωραντάρ

Φορητή συσκευή γεωραντάρ με πρωτοποριακή τεχνολογία εκπομπής ευρείας ζώνης και ασύρματο αισθητήρα σάρωσης.

σχετικά προϊόντα:

Proceq

Εντοπισμός οπλισμού, ανίχνευση διαμέτρου & επικάλυψης

Συσκευές χαμηλού κόστους και προηγμένων λειτουργιών

σχετικά προϊόντα:

Proceq

Ανίχνευση διάβρωσης

Αυτόνομες συσκευές ή ενσωματωμένες στον ανιχνευτή οπλισμού

σχετικά προϊόντα:

Proceq

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Σύστημα με ακροδέκτη Wenner σταθερής απόστασης ηλεκτροδίων

σχετικά προϊόντα:

Proceq

Διαπερατότητα

Συσκευή διαπερατότητας με δύο θαλάμους κενού

σχετικά προϊόντα:

Proceq

Έλεγχος με υπέρηχους

Για εργαστηριακή χρήση και για το πεδίο. Έλεγχος από τη μία πλευρά, έλεγχος σε βάθος, τομογραφία

σχετικά προϊόντα:

Proceq

Υγρασία

Τσέπης, για σκυρόδεμα

σχετικά προϊόντα:

Impact

Δοκιμή Pull off

Πλήρως αυτοματοποιημένη διάταξη κατάλληλη για δοκιμές χαμηλής, μεσαίας και υψηλής αντοχής

σχετικά προϊόντα:

Proceq

Θερμομονωτική ικανότητα κελύφους

Ασύρματα και ενσύρματα σετ μέτρησης και προσδιορισμού συντελεστή θερμικής διαπερατότητας, U-value, και άλλων φυσικών χαρακτηριστικών αξιολόγησης θερμομόνωσης κτιρίων

σχετικά προϊόντα:

greenTEG

Σχετικό άρθρο

Ενανθράκωση

Πλήρες σετ διεξαγωγής επί τόπου δοκιμών

σχετικά προϊόντα:

Tecno Indagini

Έλεγχος χλωριόντων

Σετ καθορισμού χλωριόντων στο πεδίο

σχετικά προϊόντα:

Humboldt

Έλεγχος πασάλων

Έλεγχος ακεραιότητας πασάλων, έλεγχος με υπέρηχους (Crosshole), αναλυτής εμπηγνυόμενων πασάλων, σύστημα θερμικής αποτύπωσης, αναλυτής SPT, ακουστική δοκιμή σκυροδέματος

σχετικά προϊόντα:

PDI / Profound

Μετρήσεις δονήσεων

Διάφορα συστήματα μέτρησης δονήσεων

σχετικά προϊόντα:

ProfoundSequoia / MOHO

Επίπεδοι γρύλοι

Απλές και διπλές μετρήσεις τάσης/παραμόρφωσης σε λιθοδομές

σχετικά προϊόντα:

DRC

Ρωγμόμετρα

Μονοαξονικά, διαξονικά και τριαξονικά ρωγμόμετρα, μηχανικά ή ηλεκτρικά, παχύμετρα ρωγμής, μεγεθυντικός φακός, μικροσκόπιο ρηγματώσεων

σχετικά προϊόντα:

DRC / Saugnac Gauges / Slope Indicator /

Soil Instruments / Encardio Rite / Neostrain / Elastisense

Τραχύτητα επιφανείας

Όργανα υψηλής ακρίβειας με ενσωματωμένο εκτυπωτή και ποικιλία ακροδεκτών τραχύτητας για μεταλλικές κατασκευές

σχετικά προϊόντα:

Diavite

Υγρασία και πυκνότητα εδάφους

Πυρηνικές και μη-πυρηνικές συσκευές ανίχνευσης υγρασία & πυκνότητας εδαφών

σχετικά προϊόντα:

Humboldt

Καθοδική προστασία

Ανόδια, τερματικά, ομογενοποιητές συγκολλήσεων και αναλώσιμα

σχετικά προϊόντα:

BAC

Please reload

VIBRA Vibration monitoring
Pundit 250 Array
Pin Brazing consumables
Torrent Permeability tester
SilverSchmidt Concrete Hammer
Electrical Density Gauge
Resipod Concrete Resistivity tester
Profometer PM-6 Rebar locator
Diavite Roughness tester
DY-2 Pull off tester
Sonic Integrity Tester
Sonic Integrity Tester
Hygropin Moisture tester
CarbonTest kit
Uniaxial Crack gauge
Profometer Corrosion tester
Chloride test system
Flat Jack kit