νέα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Στις περιοδικές ενημερώσεις μας παρουσιάζονται νέα προϊόντα, τελευταίες τεχνολογίες και πρωτοποριακές λύσεις. Στον κατάλογο που ακολουθεί θα βρείτε τις πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις μας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η NEOTEK συμμετέχει στα μεγαλύτερα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά συνέδρια και εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων που καλύπτει. Περισσότερες πληροφορίες για μελλοντικές και παλιότερες συμμετοχές ακολουθούν.