Εξοπλισμός Ελέγχου Αντοχής Υλικών & Κατασκευών

Μηχανές Γενικών Δοκιμών

Ηλεκτρομηχανικά, ηλεκτρομαγνητικά και σερβο-υδραυλκά μηχανήματα ελέγχου εφελκυσμού, θλίψης και γενικών δοκιμών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

σχετικά προϊόντα:

MTS Uniaxial load frames / MTS Electrodynamic Test System

Μονοτονικά Συστήματα Δοκιμών

Ηλεκτρομηχανικά, ηλεκτρομαγνητικά και σερβο-υδραυλκά μηχανήματα ελέγχου εφελκυσμού, θλίψης και γενικών δοκιμών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

σχετικά προϊόντα:

MTS Monotonic / MTS Acumen

Πολυαξονικά Συστήματα Δοκιμών

Σερβο-υδραυλικές πολυαξονικές μηχανές ειδικών δοκιμών υψηλών απαιτήσεων διαφόρων διαβαθμίσεων φορτίων. Αξονικές-Στροφικές και Διαξονικές Μηχανές σε Χ-Ψ

σχετικά προϊόντα:

MTS

Συστήματα Μικρο-Φορτίσεων

Στατικές και Δυναμικές μηχανές ελέγχου ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, βιοϋλικών και ιατρικών διατάξεων, πολυμερών και λεπτών υμενίων. Βασική έρευνα υλικών.

 

σχετικά προϊόντα:

MTS

Σερβο-υδραυλικά Έμβολα

Απολύτως αξιόπιστα, μη ενεργοβόρα συστήματα που καλύπτουν από δυναμικές υψίσυχνες διεγέρσεις, ψευδο-δυναμικές καταστάσεις και ερπυσμό υπερ-ψαθυρών υλικών σε εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού, Αεροκατασκευών, Σιδηροδρόμων και Οχημάτων

 

σχετικά προϊόντα:

MTS

 

Υδραυλική Ισχύς & Μετάδοση

Εκτεταμένη επιλογή συσκευών και εξαρτημάτων σχεδιασμένων για την αναβάθμιση της προστασίας, της αξιοπιστίας και της κατανάλωσης ενέργειας στην παραγωγή και παροχή υδραυλικής ισχύος όπως υδραυλικές αντλίες, υδραυλικοί διανομείς, σωληνώσεις και σταθερές μεταλλικές παροχές ισχύος, συσσωρευτές κλπ

σχετικά προϊόντα:

MTS

 

Συστήματα Ελέγχου

Η τεχνολογία ελέγχου απόλυτης ακρίβειας είναι εντελώς αναγκαία για την επίτευξη επιτυχούς αποτελέσματος σε όλες τις μορφές μηχανικών ελέγχων. Οι Ψηφιακοί Ελεγκτές παρέχουν αξιόπιστο μονοκαναλικό ή πολυκαναλικό έλεγχο

 

σχετικά προϊόντα:

MTS

 

Λογισμικά Ελέγχου

Πρωτοπόρα λογισμικά για ακριβείς και παραγωγικές δοκιμές. Βελτιώστε τις μηχανικές δοκιμές και προσομοιώσεις σας με τα πλέον παγκοσμίως ισχυρά, ευέλικτα και φιλικά στο χρήστη λογισμικά εφαρμογών.

 

σχετικά προϊόντα:

MTS Software packages / MTS TestSuite

 

Αρπάγες και Εξαρτήματα Δοκιμών

Εκτέταμένη ποικιλία αρπαγών και άλλων εξαρτημάτων δοκιμών για την εξασφάλιση ιδεατών συστημάτων συνθηκών δοκιμής για χρήση σε εργαστήρια ελέγχου υλικών σε όλο το βιομηχανικό φάσμα.

 

σχετικά προϊόντα:

MTS / Grip Engineering

 

Επιμηκυνσιόμετρα

Επιμηκυνσιόμετρα υψηλής απόδοσης για δυναμικούς ελέγχους εξαρτημάτων και υλικών συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων σύνθετων υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες καθώς και για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των μετάλλων σε συνθήκες κόπωσης και θραύσης.

σχετικά προϊόντα:

MTS / Limess / Epsilontech

 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Προσομοίωσης

Ακριβής και αξιόπιστη αναπαραγωγή των περιβαλλοντικών συνθηκών στο εργαστήριο. Τα υφιστάμενα συστήματα περιλαμβάνουν φούρνους υψηλών θερμοκρασιών, θαλάμους περιβαλλοντικών συνθηκών και δεξαμενές υγρών.

σχετικά προϊόντα:

MTS / Grip Engineering

 

Κρουστικές και Δοκιμές Πτώσης

Τα συστήματα υψηλής αντοχής και αξιοπιστίας παρέχουν αποτελέσματα δοκιμής μετάλλων και πλαστικών σε κρούση. Τα συστήματα πίπτοντος βάρους διεξάγουν ευρείας κλίμακας δοκιμές μέσης ενέργειας επί υλικών, δοκιμίων και τελικών προϊόντων ποικίλων σχημάτων.

σχετικά προϊόντα:

MTS Monotonic / Imatek

 

Ηλεκτρική Παρακολούθηση Ρωγμών

Συστήματα παρακολούθησης ανάπτυξης ρωγμών με τη μέθοδο πτώσης του ηλεκτρικού δυναμικού με ποικιλία παρελκομένων, περιφερειακών μονάδων ακροδεκτών και εξελιγμένων λογισμικών συλλογής δεδομένων.

σχετικά προϊόντα:

Matelect

 

Ειδικά Πλαίσια Δοκιμών

Μεταλλικές πλατφόρμες, έλεγχος πτερυγίων ανεμογεννητριών, πλαίσια δοκιμών, πλαίσια δοκιμών υψηλών φορτίων, καλύμματα υπογείων εγκαταστάσεων , κεκλιμμένες τράπεζες, δονητικές τράπεζες, τράπεζες απορρόφησης κραδασμών  & ειδικές θεμελιώσεις απομόνωσης κραδασμών.

σχετικά προϊόντα:

CFM Schiller

 

Συστήματα Προσομοίωσης

Τα συστήματα προσομοίωσης της MTS είναι σχεδιασμένα για να επιτυγχάνονται οι πραγματικές λειτουργικές καταστάσεις  με αδιαφιλονίκητη ακρίβεια, ποιότητα και αξιοπιστία.

σχετικά προϊόντα:

MTS

 

Ειδικές Κατασκευές

Η εμπειρία της MTS σε ειδικές κατασκευές καλύπτει όλο το φάσμα των βιομηχανιών από εκείνες των οχημάτων και αεροδιαστημικής στις κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού, κατασκευές βιοϋλικών και στην επιστήμη των υλικών.

σχετικά προϊόντα:

MTS

 

Please reload

MTS 30 MN Load Frame Looking Up
Simulation system Uni. of Patras
Test frame
Crack growth monitor
Impact tester for plastics
MTS Asphalt furnace
Wind turbine blade testing CRES
MTS 322 HPS NTUA
MTS controller Uni. of Thessaloniki
Software control Uni. of Thessaloniki
Grips for InSight frame NTUA
Videoextensometer
Ground vehicles application_2
Actuators Cyprus University
858 Mini Bionix 25kN ICE-HT
Civil engineering testing Uni. of Thrace
Ground vehicles application_1
MTS Microforce testing system Uni. of Thessaly
MTS 322 NTUA frame
02-ADAMEL 013
MTS Biaxial testing University of Thrace