Μέτρηση στάθμης

Ηλεκτρικά σταθμήμετρα, σύνθετα σταθμήμετρα με θερμοκρασία και αγωγιμότητα, σταθμήμετρα διεπιφανειών

Αυτογραφικά & Τηλεμετρία

Αυτογραφικά σταθμήμετρα, αυτογραφικά στάθμης, θερμοκρασίας & αγωγιμότητας, ατμοσφαιρικής πίεσης, βροχόπτωσης, τηλεμετρικά συστήματα

Πολυσταθμικά Συστήματα

Πολυσταθμικά συστήματα ανίχνευσης της κατανομής της ρύπανσης, πολυσταθμικοί δειγματολήπτες υπογείων υδάτων, μέτρηση υδραυλικής στάθμης και διαπερατότητας 

Δειγματολήπτες υδάτων

Περισταλτικές αντλίες, δειγματολήπτες βαλβίδας, αυτοδιασπώμενοι δειγματολήπτες μιας χρήσης

Please reload

Έλεγχος Αγροτικών Ψεκαστικών

Δοκιμαστήριο μανομέτρων

Ροόμετρο

Αποτύπωση οριζόντιου και κατακόρυφου ψεκασμού

Σαρωτής ψεκασμού και τράπεζες

Δοκιμαστήριο αντλιών και αναλυτές ροομέτρων

Μέτρηση ρυθμού ροής

Ηλεκτρονικός ελεγκτής μπεκ ψεκασμού

Δοκιμαστήριο ποτιστικών κανονιών

Λογισμικό ελέγχου νεφελοψεκαστικών 

Please reload

Field drift test bench
Spray scanner
Pump tester
Pump tester
Passive flow meter
Electronic Nozzle tester
Manometer tester
CMT Multilevel system
Interface Meter
Waterlevel meter
Peristaltic pump
CMT Multilevel system
Levelogger deployment options
Levelogger Telemetry system
Electronic Pump control unit