Εξοπλισμός Γεωτεχνικής Παρακολούθησης

Κλισιόμετρα

Σωλήνες κλισιομέτρων με μούφα ή ταχυσύνδεσμο, αναλογικό κλισιόμετρο, ψηφιακό σύστημα κατακόρυφου, επικλινούς ή οριζοντίου κλισιομέτρου, μόνιμα κλισιόμετρα γεώτρησης, "έξυπνα" κλισιόμετρα γεώτρησης, συνεχή ψηφιακά σωληνωτά μόνιμα κλισιόμετρα, λογισμικά επεξεργασίας και παρουσίασης κλισιομετρήσεων.

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Measurand / Encardio Rite

Πιεζόμετρα

Ανοικτού τύπου (Casagrande), δονούμενης χορδής, βαρέως τύπου, πολλαπλών επιπέδων, πνευματικά, υδραυλικά, 4-20mA, λεπτού κορμού, εισπιεζόμενα, χαμηλών πιέσεων

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite

Δυναμοκυψέλες Αγκυρίων

Δυναμοκυψέλες με κεντρική οπή για αγκύρια, τύπου γεφύρας ή δονούμενης χορδής, δυναμοκυψέλες μεγάλων φορτίων τύπου γεφύρας

σχετικά προϊόντα:

Soil Instruments / Encardio Rite

Κυψέλες πίεσης

Τεχνολογία Δονούμενης Χορδής: Αισθητήρια πίεσης γαιών, σκυροδέματος, εκτοξευόμενου σκυροδέματος, εδάφους/βραχομάζας, πιέσεων αντιστηρίξεων

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite

Εκτασιόμετρα

Μηχανικά και ηλεκτρικά εκτασιόμετρα ράβδου, συνεχούς ράβδου, μαγνητικά εκτασιόμετρα, μετρητικής αγκύρωσης, σύστημα SONDEX, σύστημα INCREX, παραμορφωσίμετρο γαιών, εκτασιόμετρο μετροταινίας

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite

Καθιζησίμετρα

Κυψέλες καθίζησης δονούμενης χορδής, υδραυλικό σύστημα καθιζήσεων, ψηφιακή υδροστατική κυψέλη, έξυπνα ψηφιακά καθιζησίμετρα

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Profound

Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα

Ηλεκτροσυγκολλούμενα ή ηλεκτροπονταριζόμενα, εμβαπτιζόμενα στη μάζα, επιφανειακά σκυροδέματος, οπλισμού σκυροδέματος, εκτοξευόμενου σκυροδέματος

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite

Κλινόμετρα

Σύστημα σύγκλισης σηράγγων Basset, ηλεκτροστάθμες, επιφανειακά κλινόμετρα, φορητό ψηφιακό κλινόμετρο, κλινόμετρα παρακολούθησης σιδηροδρομικών γραμμών, ασύρματα κλινόμετρα

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite / Neostrain

Ρωγμόμετρα & Αρμόμετρα

Μονοαξονικά & διαξονικά ρωγμόμετρα, ηλεκτρικά (δονούμενης χορδής, ποτενσιομετρικά) ή μηχανικά, τριαξονικό αρμόμετρο, εμβαπτιζόμενο αρμόμετρο, μηκυνσιόμετρα

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite /

DRC / Saugnac Gauges / Neostrain

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Αισθητήρες δονούμενης χορδής, θερμίστορ, θερμόμετρα αντίστασης, θερμοζεύγη

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite

Μέτρηση στάθμης υδάτων

Σταθμήμετρα απλά, καταγραφικά σταθμήμετρα, παροχόμετρα V-notch

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite / Solinst

Μέτρηση τάσεων σε γεώτρηση

Σύστημα μέτρησης για μαλακούς και σκληρούς βράχους, Marchetti Dilatometer

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Marchetti  DMT

Δοκιμή Διείσδυσης Κώνου (CPT)

Μηχανικές, ηλεκτρικές και σεισμικές κεφαλές διείσδυσης CPT, κεφαλές υγρασίας εδάφους. Αυτόνομα συστήματα, επί ερπυστριών, ρυμουλκούμενα ή επί οχήματος, για θαλάσσιες εφαρμογές, συστήματα συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων

σχετικά προϊόντα:

Geomil

Γεωτρητικές καταγραφές

Ηλεκτρονικά γεωλογικά μετρητικά όργανα και συναφή λογισμικά

σχετικά προϊόντα:

LIM

Συστήματα μέτρησης δονήσεων

Δονησιογράφος μέτρησης περιβαλλοντικών δονήσεων, δομικών δονήσεων, τεχνική σεισμολογία

σχετικά προϊόντα:

ProfoundSequoia / MOHO

Σεισμολογικές & Γεωλογικές Επισκοπήσεις

Πολυκαναλικά ψηφιακά συστήματα ενεργής και παθητικής γεωλογικής επισκόπησης, γεώφωνα, φασματική ανάλυση επιφανειακών κυμάτων, σύστημα συνεχούς ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων

σχετικά προϊόντα:

MOHO SoilSpy / MOHO Electra

Μετεωρολογικά

Συστήματα μέτρησης βροχόπτωσης, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας, υγρασίας

σχετικά προϊόντα:

Schiltknecht / EasyMeasures

Ενδείκτες, Αυτογραφικά & παρελκόμενα

Φορητές μονάδες ένδειξης με ή χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων. Μόνιμες αυτογραφικές μονάδες πεδίου, πλήρως αυτοματοποιημένες, με ή χωρίς τηλεμετρία, ασύρματα δίκτυα, τερματικά και ενδιάμεσα κουτιά διακλάδωσης, καλώδια σύνδεσης

view products:

Slope Indicator / Soil Instruments /

Encardio Rite (readout) / Encardio Rite (data loggers)

Λογισμικά

Cloud based λογισμικό παρακολούθησης και επεξεργασίας. Μία ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης τοπογραφικών και γεωτεχνικών οργάνων, μετεωρολογικών σταθμών κ.ά.

σχετικά προϊόντα:

Geosysta

Τοπογραφικοί στόχοι

Στόχοι πρισματικοί, απλοί και διπλής ανάκλασης, σημεία καθίζησης κατασκευών, εδαφικά και οδικά σημεία καθίζησης.

σχετικά προϊόντα:

Encardio Rite

Γεωλογικές πυξίδες

Επαγγελματικές γεωλογικές πυξίδες, πυξίδες πεδίου με ή χωρίς κλινόμετρο, σύστημα συλλογής γεωλογικών δεδομένων

σχετικά προϊόντα:

Breithaupt

Please reload

Τ: +30 210 9341533 // Ε: info@neotek.gr 
  • Facebook Clean
NEW LOGO ISO Q-CERT-red.png

NEOTEK - Measuring & Testing Systems since 1969

Copyright NEOTEK OE P. Xystris & Co. | All rights reserved | Created by A. Fradelou