Εξοπλισμός Γεωτεχνικής Παρακολούθησης

Κλισιόμετρα

Σωλήνες κλισιομέτρων με μούφα ή ταχυσύνδεσμο, αναλογικό κλισιόμετρο, ψηφιακό σύστημα κατακόρυφου, επικλινούς ή οριζοντίου κλισιομέτρου, μόνιμα κλισιόμετρα γεώτρησης, "έξυπνα" κλισιόμετρα γεώτρησης, συνεχή ψηφιακά σωληνωτά μόνιμα κλισιόμετρα, λογισμικά επεξεργασίας και παρουσίασης κλισιομετρήσεων.

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Measurand / Encardio Rite

Πιεζόμετρα

Ανοικτού τύπου (Casagrande), δονούμενης χορδής, βαρέως τύπου, πολλαπλών επιπέδων, πνευματικά, υδραυλικά, 4-20mA, λεπτού κορμού, εισπιεζόμενα, χαμηλών πιέσεων

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite

Δυναμοκυψέλες Αγκυρίων

Δυναμοκυψέλες με κεντρική οπή για αγκύρια, τύπου γεφύρας ή δονούμενης χορδής, δυναμοκυψέλες μεγάλων φορτίων τύπου γεφύρας

σχετικά προϊόντα:

Soil Instruments / Encardio Rite

Κυψέλες πίεσης

Τεχνολογία Δονούμενης Χορδής: Αισθητήρια πίεσης γαιών, σκυροδέματος, εκτοξευόμενου σκυροδέματος, εδάφους/βραχομάζας, πιέσεων αντιστηρίξεων

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite

Εκτασιόμετρα

Μηχανικά και ηλεκτρικά εκτασιόμετρα ράβδου, συνεχούς ράβδου, μαγνητικά εκτασιόμετρα, μετρητικής αγκύρωσης, σύστημα SONDEX, σύστημα INCREX, παραμορφωσίμετρο γαιών, εκτασιόμετρο μετροταινίας

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite

Καθιζησίμετρα

Κυψέλες καθίζησης δονούμενης χορδής, υδραυλικό σύστημα καθιζήσεων, ψηφιακή υδροστατική κυψέλη, έξυπνα ψηφιακά καθιζησίμετρα

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Profound

Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα

Ηλεκτροσυγκολλούμενα ή ηλεκτροπονταριζόμενα, εμβαπτιζόμενα στη μάζα, επιφανειακά σκυροδέματος, οπλισμού σκυροδέματος, εκτοξευόμενου σκυροδέματος

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite

Κλινόμετρα

Σύστημα σύγκλισης σηράγγων Basset, ηλεκτροστάθμες, επιφανειακά κλινόμετρα, φορητό ψηφιακό κλινόμετρο, κλινόμετρα παρακολούθησης σιδηροδρομικών γραμμών, ασύρματα κλινόμετρα

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite / Neostrain

Ρωγμόμετρα & Αρμόμετρα

Μονοαξονικά & διαξονικά ρωγμόμετρα, ηλεκτρικά (δονούμενης χορδής, ποτενσιομετρικά) ή μηχανικά, τριαξονικό αρμόμετρο, εμβαπτιζόμενο αρμόμετρο, μηκυνσιόμετρα

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite /

DRC / Saugnac Gauges / Neostrain

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Αισθητήρες δονούμενης χορδής, θερμίστορ, θερμόμετρα αντίστασης, θερμοζεύγη

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite

Μέτρηση στάθμης υδάτων

Σταθμήμετρα απλά, καταγραφικά σταθμήμετρα, παροχόμετρα V-notch

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Soil Instruments / Encardio Rite / Solinst

Μέτρηση τάσεων σε γεώτρηση

Σύστημα μέτρησης για μαλακούς και σκληρούς βράχους, Marchetti Dilatometer

σχετικά προϊόντα:

Slope Indicator / Marchetti  DMT

Δοκιμή Διείσδυσης Κώνου (CPT)

Μηχανικές, ηλεκτρικές και σεισμικές κεφαλές διείσδυσης CPT, κεφαλές υγρασίας εδάφους. Αυτόνομα συστήματα, επί ερπυστριών, ρυμουλκούμενα ή επί οχήματος, για θαλάσσιες εφαρμογές, συστήματα συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων

σχετικά προϊόντα:

Geomil

Γεωτρητικές καταγραφές

Ηλεκτρονικά γεωλογικά μετρητικά όργανα και συναφή λογισμικά

σχετικά προϊόντα:

LIM

Συστήματα μέτρησης δονήσεων

Δονησιογράφος μέτρησης περιβαλλοντικών δονήσεων, δομικών δονήσεων, τεχνική σεισμολογία

σχετικά προϊόντα:

ProfoundSequoia / MOHO

Σεισμολογικές & Γεωλογικές Επισκοπήσεις

Πολυκαναλικά ψηφιακά συστήματα ενεργής και παθητικής γεωλογικής επισκόπησης, γεώφωνα, φασματική ανάλυση επιφανειακών κυμάτων, σύστημα συνεχούς ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων

σχετικά προϊόντα:

MOHO SoilSpy / MOHO Electra

Μετεωρολογικά

Συστήματα μέτρησης βροχόπτωσης, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας, υγρασίας

σχετικά προϊόντα:

Schiltknecht / EasyMeasures

Ενδείκτες, Αυτογραφικά & παρελκόμενα

Φορητές μονάδες ένδειξης με ή χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων. Μόνιμες αυτογραφικές μονάδες πεδίου, πλήρως αυτοματοποιημένες, με ή χωρίς τηλεμετρία, ασύρματα δίκτυα, τερματικά και ενδιάμεσα κουτιά διακλάδωσης, καλώδια σύνδεσης

view products:

Slope Indicator / Soil Instruments /

Encardio Rite (readout) / Encardio Rite (data loggers)

Λογισμικά

Cloud based λογισμικό παρακολούθησης και επεξεργασίας. Μία ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης τοπογραφικών και γεωτεχνικών οργάνων, μετεωρολογικών σταθμών κ.ά.

σχετικά προϊόντα:

Geosysta

Τοπογραφικοί στόχοι

Στόχοι πρισματικοί, απλοί και διπλής ανάκλασης, σημεία καθίζησης κατασκευών, εδαφικά και οδικά σημεία καθίζησης.

σχετικά προϊόντα:

Encardio Rite

Γεωλογικές πυξίδες

Επαγγελματικές γεωλογικές πυξίδες, πυξίδες πεδίου με ή χωρίς κλινόμετρο, σύστημα συλλογής γεωλογικών δεδομένων

σχετικά προϊόντα:

Breithaupt

Please reload

SASW
Electra
V-Notch Weir monitor
VIBRA Vibration monitor
Hand held thermometer
Portable Digital Tiltmeter
Prism target
VW Settlement cell
VW Strain gauge
ARGUS Monitoring software
Total Pressure cell
Weather station
Standpipe Piezometers
Strain Gauge Anchor Load cell
Digital Portable Inclinometer
Easy Connect Inclinometer casing
Orientation Compass
Seismic Dilatometer
Magnet Extensometer
VW Minilogger
VW Triaxial Jointmeter
Standalone CPT system
Data Recorder drilling parameters