Εξοπλισμός Σεισμολογίας & Δυναμικής Παρακολούθησης Κατασκευών

Wind turbine blade testing
Vibration isolator
Innomic VibroMatrix
NTUA-MTS 6DOF Seismic Table
APS Vibration Exciter 420
MTS Typical Uniaxial Shake Tables
Multi channel Dolomite Recorder
ETNA2 Accelerograph
ES-U Uniaxial Accelerometer
Multi channel accelerograph
Wireless 8-ch Node
RockHound Software
Broad-Band triaxial seismometer
Seismic Recorder
SIERRA System
Τ: +30 210 9341533 // Ε: info@neotek.gr 
  • Facebook Clean
NEW LOGO ISO Q-CERT-red.png

NEOTEK - Measuring & Testing Systems since 1969

Copyright NEOTEK OE P. Xystris & Co. | All rights reserved | Created by A. Fradelou