Παρακολούθηση Σεισμικών Δονήσεων

Επιφανειακά και σεισμόμετρα γεώτρησης, μονοαξονικά και τραξονικά, ευρέως φάσματος, για εφαρμογές σύντομης ή μακρόχρονης διάρκειας, συνδεδεμένα σε καταγραφικά υψηλής ευαισθησίας, χαμηλού θορύβου και κατανάλωσης

σχετικά προϊόντα:

Kinemetrics / Lunitek

Καταγραφικά χαμηλής και υπερ-χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής διακριτότητας, έτοιμα για σύνδεση σε δίκτυο για ταχεία ανάπτυξη στο πεδίο

σχετικά προϊόντα:

KinemetricsQuanterra / Lunitek

Η χωρητικότητα των ψηφιακών καταγραφικών εξαρτάται από τον αριθμό των απαιτούμενων αισθητήρων σε ένα δεδομένο δίκτυο και κυμαίνεται από 4 έως 36 κανάλια

σχετικά προϊόντα:

Kinemetrics / Lunitek

 

Υπάρχουν διάφορα λογισμικά καθώς και εφαρμογές για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με το σύστημα και την απαιτούμενη απόδοση. Υπάρχουν επίσης και λογισμικά προσαρμοσμένα σε ειδικές εφαρμογές.

σχετικά προϊόντα:

Kinemetrics

 

Please reload