Δοκιμές Σκυροδέματος

Δοκιμές νωπού σκυροδέματος

Μίξερ σκυροδέματος, συσκευή κάθισης, συσκευή ρευστότητας, πενετρόμετρα τσέπης &  Proctor, περιεκτικότητα σε αέρα, μετρητές όγκου, ωρίμανση σκυροδέματος, δεξαμενές δοκιμίων, συσκευή καπελλώματος, συσκευές ξήρανσης, συρρίκνωσης και υγρασίας, κυβικές και κυλινδρικές μεταλλικές μήτρες δοκιμίων, πλαστικές μήτρες δοκιμίων, εξοπλισμός διακρίβωσης για μήτρες, δονητικές τράπεζες, δονητές σκυροδέματος

σχετικά προϊόντα:

Impact / Cooper

Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος

Καροταρίες, τράπεζες κοπής δοκιμίων, μηχανές λείανσης, ημιαυτόματες και αυτόματες πρέσες σκυροδέματος, παραμορφωσίμετρα δοκιμίων, μέτρηση λόγου Poisson, δοκιμές κάμψης δοκών, μηχανές εφελκυσμού, splitting tensile test, μέτρηση ειδικού βάρους

σχετικά προϊόντα:

Impact / VJTechCooper / MTS

Please reload