Δοκιμές Αδρανών

Μηχανικές ιδιότητες

Μηχανή επιταχυνόμενης λείανσης, έλεγχος απότριψης αδρανών, έλεγχος θραύσης αδρανών, έλεγχος αντοχής σε κρούση, μηχανή κρούσης, μηχανή Los Angeles, μηχανή Micro-Deval, μέτρηση ολισθηρότητας αδρανών

 

σχετικά προϊόντα:

Cooper / Impact

Διαστάσεις και μορφή

Κόσκινα υγρού διαχωρισμού, μέτρηση επιμήκυνσης, δείκτης πλακοειδούς, κόσκινα πλέγματος, μετρητής σχήματος, συσκευή ισοδύναμου άμμου

σχετικά προϊόντα:

Cooper / Impact

Δειγματοληψία, Πυκνότητα και Υγρασία

Κιβώτια διαχωρισμού, διαχωριστές δείγματος, μέτρηση όγκου, κώνος απορρόφησης άμμου, μετρητές υγρασίας

σχετικά προϊόντα:

Cooper / Impact

Please reload